Telefoon: 085 – 333 0013

Nederlands Expertise Bureau

Letselschade en claimsmanagement

Bij NEB streven we ernaar om de letselschade voor het slachtoffer zo snel en effectief mogelijk af te handelen, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met de belangen van onze opdrachtgeefster. We hechten veel waarde aan de wensen en belangen van alle betrokken partijen en zorgen dat deze centraal staan in onze aanpak.

Wij staan voor:
• Praktische oplossingen
• Heldere communicatie
• Menselijke aanpak

VRAAG OVER EEN DOSSIER?

Heb je een vraag over een dossier? We helpen je graag. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

VRAAG OVER EEN DOSSIER?

Heb je een vraag over een dossier? We helpen je graag. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

VRAAG OVER EEN DOSSIER?

Heb je een vraag over een dossier? We helpen je graag. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Telefoon: 085 – 333 0013

Nederlands
Expertise
Bureau

Bij NEB streven we ernaar om de schade voor het slachtoffer zo snel en effectief mogelijk af te handelen, terwijl we tegelijkertijd rekening houden met de belangen van onze opdrachtgeefster. We hechten veel waarde aan de wensen en belangen van alle betrokken partijen en zorgen dat deze centraal staan in onze aanpak.

Wij staan voor:
• Praktische oplossingen
• Heldere communicatie
• Menselijke aanpak

VRAAG OVER EEN DOSSIER?

Heb je een vraag over een dossier? We helpen je graag. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Ronald Dijkhuis

Directeur eigenaar

Efficiënt en menselijk afwikkelen van claims

Wij bieden claimsmanagementdiensten aan voor verzekeraars, volmachten en leasebedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van personenschade-dossiers die zijn ontstaan in het verkeer.

Onze experts lossen op een praktische en heldere wijze letselschade- en overlijdenszaken op voor aansprakelijk gestelde partijen. Met aandacht voor de juridische kant van het dossier, maar ook de financiële en menselijke kant van de zaak. 

Ons doel is om de schade voor het slachtoffer zo snel en goed mogelijk te regelen, maar daarbij ook de belangen van onze opdrachtgeefster in het oog te houden. De wensen en belangen van alle betrokken partijen staan bij ons centraal.

Het Nederlands Expertise Bureau is opgericht in 2018 en inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot bureau. Onze juristen spannen zich in om voor onze opdrachtgeefsters de claims van de slachtoffers op een zo efficiënt mogelijke wijze af te wikkelen.

menselijke oplossingen 

Er wordt veel geïnvesteerd om het kennispeil hoog te houden en de sociale vaardigheden te blijven ontwikkelen. Ons doel is om de aangeboden letselclaims snel en menselijk op te lossen voor het slachtoffer en daarbij de wensen en belangen van onze opdrachtgeefster niet uit het oog te verliezen. 

Efficiënt en menselijk afwikkelen van claims

Wij bieden claimsmanagementdiensten aan voor verzekeraars, volmachten en leasebedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van personenschade-dossiers die zijn ontstaan in het verkeer.

Onze experts lossen op een praktische en heldere wijze letselschade- en overlijdenszaken op voor aansprakelijk gestelde partijen. Met aandacht voor de juridische kant van het dossier, maar ook de financiële en menselijke kant van de zaak. 

Ons doel is om de schade voor het slachtoffer zo snel en goed mogelijk te regelen, maar daarbij ook de belangen van onze opdrachtgeefster in het oog te houden. De wensen en belangen van alle betrokken partijen staan bij ons centraal.

Het Nederlands Expertise Bureau is opgericht in 2018 en inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot bureau. Onze juristen spannen zich in om voor onze opdrachtgeefsters de claims van de slachtoffers op een zo efficiënt mogelijke wijze af te wikkelen. 

menselijke oplossingen 

Er wordt veel geïnvesteerd om het kennispeil hoog te houden en de sociale vaardigheden te blijven ontwikkelen. Ons doel is om de aangeboden letselclaims zo snel en menselijk op te lossen voor het slachtoffer met daarbij de wensen en belangen van onze opdrachtgeefster niet uit het oog te verliezen. 

Gewaarborgde kwaliteit

Wij hebben NIVRE Register Experts in huis en beschikken over het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Een schadeclaim expert die is aangesloten bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) is een professional die voldoet aan de kwaliteitseisen en gedragsregels van het instituut. 

Als u een schadeclaim expert inschakelt die is aangesloten bij het NIVRE, kunt u het volgende verwachten:

  • Professionaliteit: De expert heeft een gedegen kennis van het vakgebied en heeft aangetoond over de juiste vaardigheden en expertise te beschikken.
  • Objectiviteit: De expert werkt onafhankelijk en objectief. Dit betekent dat de expert geen belang heeft bij de uitkomst van de zaak en geen partijdige standpunten inneemt.
  • Kwaliteit: De expert werkt volgens hoge kwaliteitsstandaarden en gedragsregels die zijn vastgesteld door het NIVRE.
  • Duidelijke communicatie: De expert communiceert op een duidelijke en begrijpelijke manier en kan u helpen de complexe materie rondom schadeclaims te begrijpen.

Gewaarborgde kwaliteit

Wij hebben NIVRE Register Experts in huis en beschikken over het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Een schadeclaim expert die is aangesloten bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts) is een professional die voldoet aan de kwaliteitseisen en gedragsregels van het instituut. 

Als u een schadeclaim expert inschakelt die is aangesloten bij het NIVRE, kunt u het volgende verwachten:

  • Professionaliteit: De expert heeft een gedegen kennis van het vakgebied en heeft aangetoond over de juiste vaardigheden en expertise te beschikken.
  • Objectiviteit: De expert werkt onafhankelijk en objectief. Dit betekent dat de expert geen belang heeft bij de uitkomst van de zaak en geen partijdige standpunten inneemt.
  • Kwaliteit: De expert werkt volgens hoge kwaliteitsstandaarden en gedragsregels die zijn vastgesteld door het NIVRE.
  • Duidelijke communicatie: De expert communiceert op een duidelijke en begrijpelijke manier en kan u helpen de complexe materie rondom schadeclaims te begrijpen.